ГРУБ СТРОЕЖ

Екипът на ДЕНИСТРОЙ има шестгодишен опит в грубото строителство. Ние знаем, че началото на всяка сграда трябва да е прецизно изпълнено, за да има тя дълъг и безпроблемен живот. Професионалистите ни извършват изкопни и земни работи, поставяне на кофраж, армировъчни работи, бетонови, зидарски и покривни работи.

  • земни работи
  • кофражни работи
  • армировъчни работи
  • бетонови работи
  • зидарски работи
  • покривни работи